Raad en bestuur

De raad van de gemeente bestaat uit voorganger en oudsten en is belast met de leiding van de gemeente, zowel in geestelijke als materiële zin. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten, die door de gemeentevergadering zijn genomen.

Binnen de raad zijn de oudsten bestuurlijk verantwoordelijk voor de diverse taakvelden. Momenteel is de verdeling over de taakvelden als volgt:

br. Harry Struik: Oudste en voorzitter

br. Jos Baptist: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijk voor 'Financiën en Beheer'

br. Ton van den Bosch: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijk voor 'Pastoraat en Diaconaat'

br. Jos van de Kerkhof: Oudste bijzonder/specifiek pastoraat

br. Jaap Kuit: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijk voor 'Onderwijs en Gemeenteopbouw'

br. Henk Lagerwaard: Oudste en secretaris

br. Yon Urresti: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijk voor 'Jeugd- en kinderwerk' 

br. Riemer Venema: Voorganger

br. Adriaan van Zwol: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijke voor 'Zending en Evangelisatie'

De oudsten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor al het werk dat binnen de taakvelden wordt gedaan. De hiervoor genoemde oudsten zijn echter het directe aanspreekpunt voor dat specfieke taakveld binnen de raad en tevens degenen die op regelmatige basis met de coördinatoren op de diverse taakvelden overleggen.

1 tafel