Pitstop is een jongerencentrum in Eindhoven en richt zich op jongeren tussen de 10 en 23 jaar. We willen jongeren helpen hun eigenwaarde te ontdekken, te groeien naar volwassenheid en hun talenten te ontwikkelen, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.
In het jongerenwelzijnswerk van Pitstop werken we vanuit een heldere visie. We willen jongeren bereiken die God niet kennen. Dit doen we door een relatie met ze aan te gaan en ze zo te laten zien wat een leven met God inhoud.