We dagen jongeren in Eindhoven en omgeving uit om zich in te zetten voor hun medemens.

Christelijk: Wij geloven in God. Eindhoven Bouwt heeft de christelijke levensovertuiging dat Gods liefde voor mens en wereld het verschil maakt.

Talentontwikkeling: We geloven in jongeren. We helpen jongeren om hun talenten en hun identiteit te ontwikkelen, juist op het punt van verantwoordelijkheidsgevoel.

Projecten: We geloven in akties. Eindhoven Bouwt is actief zowel binnen als buiten Nederland. Lees meer over onze diverse projecten.