Leesenluister.nl is de webshop van BCB, brancheorganisatie van het Christelijke Boeken- en Muziekvak. Bij BCB zijn meer dan 300 christelijke uitgeverijen, distributeurs van muziek, films, kaarten en gifts en boekhandels aangesloten.