Diensten, liturgie en muziek

1 orgel kanselHet geluidsteam zorgt voor de geluidsopnamen van de diensten op cd. Op deze manier zorgen zij er mede voor dat ouderen en zieken die niet in de diensten kunnen komen bij de gemeente betrokken blijven en de diensten later in de week thuis kunnen beluisteren. Door de medewerking van het geluidsteam is het mogelijk de preken te beluisteren via onze website.
Ook verzorgt het team de zaalversterking bij de diensten en andere activiteiten en bijeenkomsten.

Binnen onze gemeente bestaat een commissie, die verantwoordelijk is voor de praktische invulling van de erediensten. Zij is verantwoordelijk voor de invulling van de sprekerslijst, medewerking en begeleiding in de erediensten en alle bijzondere diensten. In deze commissie hebben zitting de liturgen(zangleiders), secretaris en de coördinator commissie Dienst en Liturgie en deze heeft de coördinerende rol van de commissie.

De bijzondere diensten, kinder- en jeugddiensten, gezinsdiensten met Kerst en Pasen zullen zij in samenwerking met anderen voorbereiden.

De documenten kunt u vinden in de folder Jaarplanning.

Sinds de oprichting in 1928 is het zangkoor Immanuël 88 jaar een onderdeel geweest van de Baptistengemeente in Eindhoven.
De laatste jaren is het ledental helaas afgenomen en heeft het koor moeten besluiten om met haar activiteiten te stoppen.
Velen hebben in die jaren hun talenten in dienst van onze Heer en Heiland mogen stellen om zo met elkaar al die jaren de liederen te mogen en kunnen zingen.
Op vele plaatsen hebben we ons getuigenis zingend mogen uitdragen en hebben dat met veel overgave en plezier mogen doen.
10 juli 2016 hebben we als koor afscheid genomen van onze gemeente met liederen uit het verleden en heden.
We mogen met elkaar terug kijken op heel veel mooie en muzikale jaren en mogen onze God daar dankbaar voor zijn.
Toch mogen we weten dat, ook na deze periode, God met ons zal zijn en Zijn zegen zal blijven geven.

Immanuël!