Leden en vrienden van de gemeente krijgen wekelijks per e-mail een mededelingenblad toegezonden. Hierop staan de actuele nieuwsberichten vermeld. Voor die leden en vrienden die niet over e-mail beschikken en voor gasten is er op de zondagochtend na de dienst een gedrukte versie van het mededelingenblad verkrijgbaar.

Indien u een account heeft voor deze website, kunt u de mededelingen ook lezen op het beveiligde gedeelte van onze website.

Op deze manier hopen we iedereen op de hoogte te houden van de activiteiten in en om de gemeente, maar ook van de zorgen die we met elkaar delen.