Jeugd- en kinderwerk

Binnen het taakveld Jeugd- en kinderwerk zijn alle activiteiten met betrekking tot het jeugd- en kinderwerk ondergebracht. De leiding van de jeugdgroepen, zondagsschool, crèche en kinderkamp is in handen van teams van jeugd- en kinderwerkers.

1 zsTijdens de eredienst op de zondagochtend worden de kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen door een speciaal team.

Terwijl de ouders zingen en naar de dominee luisteren wil het team de baby's en de peuters op hun eigen niveau laten proeven van de liefde van onze Hemelse Vader.
Zij doen dat door met hen te spelen, te zingen en voor te lezen uit de peuterbijbel. De leiding is in handen van een groep geweldige vrijwilligers.

1 zs1Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er zondagsschool. De kinderen zijn op zondag het eerste kwartier in de eredienst aanwezig om op deze manier het "Samen Gemeente Zijn" te vieren, daarna gaan zij naar hun eigen groep. Wij werken met drie groepen: de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het doel is om de kinderen een basis mee te geven voor het ontwikkelen van hun persoonlijk geloof. Aan de hand van lesmateriaal van o.a. stichting De Parel wordt er wekelijks een bijbelverhaal verteld, gevolgd door een creatief gedeelte en/of een spelgedeelte. Natuurlijk wordt er ook gebeden en gezongen met de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en de leiding elkaar op een prettige, ongedwongen manier kunnen ontmoeten.
Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het zondagsschoolreisje, de Kerst- en de Paasgezinsdienst, de Oogstdankdienst en de zendingsactie.Wij willen een gemeente zijn waarin kinderen de liefde van God ervaren en groeien in hun vertrouwensrelatie met Christus.

Elke zondagavond is er een kringavond voor de tieners in de gezellige Herberg van ons kerkgebouw. Alle tieners vanaf de middelbare schoolleeftijd zijn van harte welkom vanaf 18.30 uur. Met een zestal enthousiaste jeugdleiders wordt er wekelijks een gaaf en leerzaam programma neergezet dat om 19.00 uur begint met zingen, bidden en een korte bijbelstudie. Daarna wordt er in kleine groepen doorgepraat over het thema. Er is ruimte voor een goed gesprek, maar natuurlijk ook voor heel veel lol, spel en (inter)actie.

De Schuilplaats wil ook een veilige Herberg zijn voor onze jongeren ! 

Startkamp

Aan het begin van het seizoen (september) verblijven we met de tieners en de leiding een weekend lang in een gezellige groepsaccommodatie ergens in de regio. We leren elkaar en de Here God op deze manier (nog) beter kennen en beleven een hele leuke tijd met elkaar rondom een speciaal thema.

Heb je vragen over ons jongerenwerk ? Wil je een keer komen kijken of kennismaken? Of heb jij misschien nog leuke ideeën ? Neem gerust contact op met de Jeugdcoördinator.

 

Jaarlijks organiseert een enthousiaste groep mensen in de laatste week van de basisschoolvakantie een jeugdkamp voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Door sport en spel, maar ook gezellig bezig zijn met de bijbel willen we de kinderen uit heel Nederland, zowel binnen als buiten kerkelijk, bekend maken met Jezus Christus.

Meer informatie treft u ook op: www.kinderkampeindhoven.nl