Binnen onze gemeente zijn een aantal (gemeente-)kringen actief.
Deze komen doorgaans in de eerste en derde week van de maand samen op hun eigen kringavonden.
Heeft u interesse of vragen, neemt u dan met de betreffende contactpersoon of met de coƶrdinator van het kringenwerk, Jaap Kuit: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De gemeentebijbelstudie/bidstond is elke tweede en vierde dinsdagavond van de maand om 20.00 uur in de kerk (m.u.v. juli en augustus).
U bent daar van harte welkom.
Informatie bij Ad Davidse, per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Achtse Barrier 1  : (voorlopig niet actief)
Achtse Barrier 2 : Harm Struik
Geldrop 1 : Toon van Hoek
Geldrop 2 : Stephan Niemeijer
Kring 2.0 : Lloyd Geenen
Oude Gracht : Jaap & GeJa Kuit
Strijp : Ronald Antonissen
Veldhoven : Antonie van Woerdekom
Best : Geen kring, wel kring speciaal voor de wijk

 

De gemeentekring als zorgkring in de gemeente Wij hebben als gemeente heel bewust de keuze gemaakt om de kringen centraal te stellen. Zij vormen als het ware het hart van de gemeente.


1. Visie Wij geloven dat kinderen van God op een bijzondere en unieke wijze gestimuleerd worden om te groeien tot volkomen toegewijde volgelingen van Jezus Christus wanneer zij deel uitmaken van een kleine gemeentekring!
2. Missie Elk lid van de gemeente maakt deel uit van een gemeentekring en ontvangt daar de eerste lijns zorg door het onderlinge contact en de bijbelstudie!
3. Doel van de kringen De agenda die God met ons leven heeft kan goed omschreven worden met de vijf doelen die Rick Warren in zijn boek "Doelgericht Leven" neerzet. Deze vijf doelen omschrijven op een heldere wijze wat wij in de kringen nastreven en omschrijven wat het is om een volkomen toegewijde volgeling van Jezus Christus te zijn. Wat zijn nu de vijf doelen?
3. 1. Groeien in aanbidding De diepste roeping van de mens ligt in zijn roeping om God te eren. Dit is het eerste doel dat God met ons heeft. Deze eer ontvangt de Here God wanneer we in overgave aan Hem ons leven elke dag op het altaar leggen. Hoe we God eren wordt in de volgende vier doelen duidelijk.
3. 2. Groeien in gemeenschap We eren God door onze broeders en zusters lief te hebben en deel uit te maken van Gods huisgezin. God heeft van het begin van de schepping een gezin gewild waarin mensen als broeders en zusters voor elkaar zorgen en elkaar lief hebben. De plaats waar we bij uitstek kunnen groeien in deze christelijke gemeenschap is in de kleine kring.
3. 3. Groeien in Discipelschap We eren God door op Zijn Zoon Jezus Christus te gaan lijken. Dit proces heet heiliging. God gaat je scherpen aan de ander en je vormen naar het beeld van Jezus. Dit proces vindt bij uitstek plaats in de kleine kring.
3. 4. Groeien in onze Bediening We eren God door anderen te dienen (met onze gaven). We geloven dat God elk mens uniek gevormd heeft om Hem te dienen en dat dit zichtbaar wordt in het dienen van elkaar. Juist het ontdekken van je persoonlijke bediening zal je helpen God te dienen met veel plezier. De plaats waar we bij uitstek kunnen ontdekken wat onze Shape is en waar we kunnen groeien in het dienen van God is in de kleine kring.
3. 5. Groeien door Evangelisatie We eren God door mensen te redden voor Jezus. In de kringen kunnen we mensen uitnodigen en bidden voor mensen die Jezus nog niet kennen. De groep zelf zal een diepe zegen ervaren als iemand in hun midden bewust tot geloof komt.