We hebben onze (ere)diensten qua liturgie niet star ingericht: de ene keer zingen we meer liederen dan de andere keer, zijn de mededelingen in het begin van de dienst en de andere keer bijna aan het einde. Wel lezen we uit de Bijbel en de woordverkondiging is op basis van het gelezen tekstgedeelte. Daarbij zien we de Bijbel als Gods’ Woord, de enige basis op grond waarvan wij richting zoeken en geven aan ons leven. Zo nu en dan gaat onze voorganger na de dienst in gesprek over de woordverkondiging.

Zoals gezegd zingen we in onze diensten. Zingen is voor ons een manier om Gods grootheid te bezingen, Hem te eren en om Hem te aanbidden.
Ons muziekteam doet dat op een zelfde manier maar dan door de samenzang te begeleiden. Van dwarsfluit tot en met drumstel, van gitaar tot en met het orgel en met elektrische en akoestische instrumenten proberen we God te prijzen. Samen met de Gemeente!
We zingen uit Opwekking, Liederen voor de Gemeentezang en vanuit verschillende boeken ook liederen die geschikt zijn voor kinderen.

Onze diensten duren meestal ongeveer 1 ½ uur en voor de kleine kinderen hebben we crèche en de oudere kinderen (tot 12 jaar) zondagschool.

Na de dienst zijn we gewend om een kopje koffie of thee te drinken en voor de jeugd is er in De Herberg (het jeugdhonk) fris … en tafelvoetbal … en muziek … en een lekkere bank om op te hangen!

De laatste zondag van de maand hebben we na het koffiedrinken ook nog een Gemeentelunch waarbij gasten ook van harte welkom zijn.

1 orgel kanselHet geluidsteam zorgt voor de geluidsopnamen van de diensten op cd. Op deze manier zorgen zij er mede voor dat ouderen en zieken die niet in de diensten kunnen komen bij de gemeente betrokken blijven en de diensten later in de week thuis kunnen beluisteren. Door de medewerking van het geluidsteam is het mogelijk de preken te beluisteren via onze website.
Ook verzorgt het team de zaalversterking bij de diensten en andere activiteiten en bijeenkomsten.